Regler for udlodning af kunst i Ballerup Kunstforening

  1. I forbindelse med foreningens årlige generalforsamling som ifølge vedtægterne afholdes i april måned, udloddes der kunst, der er indkøbt i løbet af regnskabsåret (følger kalenderåret).
  2. Eventuelle rester fra tidligere år og/eller kunstplakater og lignende udloddes som fremmødegevinster til de medlemmer, der deltager i generalforsamlingen.
  3. Det er en betingelse for at deltage i lodtrækningen i april måned, at kontingent for året før er betalt og at medlemmer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, afleverer en skriftlig prioriteret fuldmagt enten til et andet medlem eller til kunstforeningen, der vælger på medlemmets vegne.
  4. Ved lodtrækningen deltager man med ét lod pr. års medlemskab, indtil man vinder. Man kan i en trækning kun opnå én gevinst.
  5. Reglerne har virkning fra den efterfølgende generalforsamling, og kan ændres ved beslutning på en generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen i Ballerup Kunstforening

Skovlunde den 28. april 2011