Generalforsamling

Bestyrelsen håber det kan lykkes at afholde generalforsamlingen sidst på året, 

ellers bliver den afholdt på samme måde som i 2020. 

🙂